RUNEN
In onderstaande lijst kan u naast elk runeteken een lijstje vinden met waarden die ooit aan de betreffende rune werden gegeven.  Niet vergeten dat een rune niet enkel een letterteken is zoals wij dat kennen, maar tevens een pictogram met een veelomvattende betekenis.  Bijvoorbeeld: een FEHU in een boom gegrift, kon betekenen: "Achter deze boom begint het landgoed van een welstellend man (want hij bezit vee)", terwijl de Fehu ook kon wijzen op de toewijding van een akker of weide aan de vruchtbaarheidsgodin Freya. 
Wie een rune draagt wordt niet beschermd door dat amulet, maar beschermt zichzelf, en toont met de rune aan welke gaven, talenten of vaardigheden hij of zij bereid is te verdedigen of te vervolmaken.

 Fehu

vee, energie, succes, es, vuur, Freya, geld, geluk, goud, hagebeuk, voedsel, Njord, rijkdom, wijsheid, kennis, welstand.

 Uruz oeros, verdediging, adelaarssnavel, weerstand, Ashumbla, vrouwelijke borst, ijzer, vocht, vrijheid, gezondheid, hardnekkigheid, genezing, honing, hoorn, kracht, mannelijkheid, moed, voedsel, oor, slijk, dapperheid, dauw, Urd, oerenergie, Wanen, wapens, water, wildheid, wilskracht, wortel.
Thurisaz doorn, afweer, bliksem, vernietiging, donder, vruchtbaarheid, geweld, liefdesmagie, macht, mannelijkheid, Mj÷llnir, herbeginnen, phallus, potentie, reus, scherpte, bescherming, Thor, vernietiging, wil.
 Ansuz Asen, bevrijding, begeestering, vrijheid, waarzeggen, inspiratie, magie, mond, poŰzie, spreken, Skaldenmede, suggestie, wind, Wodan.
 Raido doel, beweging, vooruitgang, rechtspraak, wet, harmonie, Nornen, orde, pijl, paard, rat, reizen, religie, ritme, ritueel, noodlot, snelheid, tijd, bestemming.
 Kenaz verlichting, eruptie, vaardigheid, vuur, vuurplaats, vormgeving, herdenken, handarbeid, Heimdall, idee, inspiratie, intellect, creativiteit, kunst, licht, offer, sexuele lust, transformatie, verbranding, kennis.
 Gebo

ruilen, inwijding, vriendschap, vruchtbaarheid, gastvrijheid, geschenk, gulheid, liefde, magische kracht, partnerschap, delen.

 Wunjo eer, ijver, eenheid, succes, vreugde, geluk, harmonie, genezing, hoop, liefde, roem, solidariteit, verbinding, genoegen, wensen, tevredenheid.
 Hagalaz verdediging, aandrang, IJsreuzen, hagel, hardheid, koude, natuurgeweld, Niflheim, reiniging, zaad, noodlotsslagen, bescherming, kosmische bouwkracht, onderbewustzijn, ongeluk, winter, Ymir.
 Nautiz nood, volharding, bestemming, verbindingen, wet, dapperheid, heldendom, innerlijke kracht, Nornen, noodwendigheid, noodlot, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, voorspelling, weerstand, wilskracht.
 Isa

ijs, beperktheid, duisternis, geduld, hellebrug, koude, concentratie, traagheid, terugtocht, rust, zelfbeheersing, evenwicht, stilte, onveranderlijkheid.

 Jera adelaar, beloning, verlichting, voortgang, vreugde, Frey, vrede, vruchten, geduld, geluk, productiviteit, zomer, jaarcyclus, groei, tijdgevoel, cyclische beweging.
 Eiwaz verdediging, volharding, behoeder van vlammen, verlichting, soepelheid, inwijding, communicatie, bescherming, spiritualiteit, verbinding van leven en dood, betrouwbaarheid, wedergeboorte.
 Pertho appelboom, vrouw Holle, Frigg, geboorte, geheim, meevaller, hoop, toverkracht, bron van Mimir, moedergevoel, Nornen, oplossingen, bron van Urd, uterus, voorgevoel, voorspelling, kennis van de geheimen, tijd.
 Algiz bewustzijn, Bifrostbrug, eland, valkenklauw, hand, Heimdall, intelligentie, bescherming, zwaan, Walkuren, verbinding met de Goden, waarschuwing.
 Sowilo

verlichting, vreugde, leiding, gezondheid, hoop, helderheid, optimisme, zon, kracht, vertrouwen, waarheid, wil, overwinning.

 Tiwaz analyse, discipline, eer, gerechtigheid, wet, heldendom, hemel, inwijding, justitie, krijgers, moed, plicht, bescherming, zelfopoffering, zege, speer, kracht, dapperheid, Thing, Tyr, verantwoordelijkheid, wereldorde.
Berkana appel, bevrijding, berk, aardmoeder, familie, vrouw, Freya, Frigg, vruchtbaarheid, lente, geboorte, gezondheid, genezing, jeugd, kinderen, levenskracht, liefde, moederkracht, geheim, Nerthus, herbeginnen, schoonheid, verjonging, groei.
 Ehwaz beweging, relaties, dualiteit, energie, vooruitgang, vriendschap, Frey, vruchtbaarheid, huwelijk, instinct, communicatie, loyauteit, paard, snelheid, beschermgeest, Sleipnir, vertrouwen, voorspelling.
 Mannaz opmerkzaamheid, ontwikkeling van het bewustzijn, bloedbroederschap, familie, herdenking, gemeenschap, goddelijke in de mens, Heimdall, Hugin, menselijkheid, intelligentie, Munin, zelf, spraak, traditie, verstand, vrije wil.
 Laguz aanpassingsvermogen, emotie, genezing, intu´tie, kruidenmagie, look, levenskracht, magnetisme, geheimen, mysteries, Nerthus, Njord, occult, dromen, onbewustheid, groei, water.
 Inguz evenwicht, everzwijn, aarde, gulheid, Frey, vrede, mannelijke vruchtbaarheid, Ing, verbinding tussen landen, landbouw, productiviteit, zwangerschap, Wanen, groei.
 Dagaz activiteit, evenwicht, Baldur, deemstering, doorbraak, ontwaken, gezondheid, ingeving, licht, Loki, Odin, polariteit, Ragnarock, dag, transformatie, omwisseling.
 Othila

voorouders, erfenis, sibbe, thuisland, landbezit, Midgard, natuurwetten, Odin, nieuwe werelden.

Terug naar begin van blad   - terug naar startpagina